آهنگ رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه اول سال سریعتر خواهد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آهنگ رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه اول سال سریعتر خواهد شد

بانک مرکزی فرانسه آهنگ رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۱۶ را ۰.۴ درصد پیش بینی کرده است. رشد اقتصادی فرانسه در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۵ میلادی ۰.۲ درصد بوده است.

این پیش بینی که براساس تحقیقات بر روی بخشهای مختلف اقتصادی منتشر شده با ارزیابی های موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه تفاوتی ندارد.

تحقیقات نشان میدهد فعالیتهای بخشهای خدمات، تولیدات صنعتی و معاملات تجاری بازرگانی در فرانسه در ماه ژانویه سال جاری با رشد همراه بوده است.