رایزنی حزب سوسیالیست اسپانیا با احزاب برای تشکیل دولت بدون محافظه کاران

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رایزنی حزب سوسیالیست اسپانیا با احزاب برای تشکیل دولت بدون محافظه کاران

پدرو سانچز، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا مذاکره و رایزنی با احزاب دیگر را با این امید که او را نخست وزیر آتی این کشور کند، آغاز کرده است.

حزب سوسیالیست و حزب راست میانه «شهروندان» (سیودادانوس) اولویت خود را مبارزه با دو معظل اصلی در اسپانیا، بیکاری و فساد، تعیین کرده اند.

آلبرت ریورا، رهبر حزب سیودادانوس گفت:«فردا بعد از ظهر، این پنج موضوع بر میز مذاکره خواهد بود؛ اول سیاست های اجتماعی و مبارزه با بیکاری. دوم، بازسازی دموکراتیک و مبارزه با فساد. سوم، اصلاح قانون اساسی. چهارم ، اقتصاد و سیاست های مالی و پنجم، اروپا و موقعیت ما در جهان یا سیاست خارجی ما.»

پدرو سانچز ، رهبر حزب سوسیالیست اسپانیا اگرچه از تمایل خود به گفتگو با دو جریان راست و چپ اسپانیا خبر داده اما گفته است بدنبال جلب حمایت اصلی ترین رقیب حزب سوسیالیست، یعنی حزب مردم، نخواهد بود.

وی گفت:«حکایت آقای راخوی، فساد، و حزب مردم، حکایتی ناتمام است؛ بنابراین به اعتقاد من، بازسازی دموکراتیک که مردم اسپانیا خواستار آن هستند، با تمام احترام به هفت میلیون شهروند اسپانیا که در ۲۰ دسامبر به حزب مردم رای دادند، مسلتزم این است که حزب مردم به حزب مخالف تبدیل شود.

حزب محافظه کار مردم به رهبری ماریانو راخوی، نخست وزیر، اگرچه در انتخابات ماه دسامبر بیشترین کرسی را در پارلمان کسب کرد اما از تصاحب اکثریت کرسی ها باز ماند.

اگر حزب سوسیالیست موفق به تشکیل دولت جدید اسپانیا نشود انتخابات جدید در این کشور برگزار خواهد شد.