کندی آهنگ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کندی آهنگ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۶ ادامه دارد

چین پیش بینی می کند در سال ۲۰۱۶ به رشد اقتصادی بین ۶.۵ تا ۷ درصد دست یابد.

رییس کمیسیون ملی برای توسعه و اصلاحات چین ضمن اعلام این پیش بینی، تصریح کرده در سال ۲۰۱۶ نیز همچنان اقتصاد کشورش بنیه نسبتا ضعیفی خواهد داشت و آهنگ رشد آن کند خواهد بود. وی از برنامه دولت چین برای تقویت بخشهای ضعیف اقتصاد کشور خبر داده است.

آهنگ رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۵ به رقم ۶.۹ درصد رسیده که ضعیف ترین آمار طی ۲۵ سال اخیر ارزیابی شده است.