تاثیر مثبت تغییر سیاست بانک مرکزی ژاپن بر بازار بورس

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تاثیر مثبت تغییر سیاست بانک مرکزی ژاپن بر بازار بورس

بانک مرکزی ژاپن روز جمعه با ایجاد تحول در سیاست پولی این نهاد، بازارهای مالی را غافلگیر کرد.

براین اساس نرخ بهره سپرده بانک مرکزی ژاپن منفی ۰.۱ درصد اعلام شده است. این به معنای آن است که سپرده گذاری نزد این نهاد نه تنها بهره ای دربر ندارد بلکه باید مبلغی نیز به بانک مرکزی پرداخت شود.

انتشار این خبر شاخص ارزش سهام را در پایان کار روز جمعه بازار بورس توکیو ۲.۸ درصد افزایش داد.

هاروهیکو کورودا، رییس بانک مرکزی ژاپن گفت: «بانک مرکزی ژاپن نسبت به تعیین نرخ بهره سپرده منفی ۰.۱ درصد اتخاذ تصمیم کرده است. اگر ضرورت انجام این عمل در آینده نیز مشخص شود این نرخ بهره بار دیگر کاهش خواهد یافت.»

هدف بانک مرکزی ژاپن از ایجاد این تغییر و تحول مبارزه موثرتر با نرخ تورم منفی در کشور است که سالهاست در اقتصاد ژاپن اختلال شدیدی ایجاد کرده و بویژه میزان مصرف داخلی را کاهش داده است. تعیین نرخ بهره منفی بانکها و نهادهای مالی را به اعطای بیشتر وام تشویق خواهد کرد و حجم نقدینگی را افزایش خواهد داد.

رییس بانک مرکزی ژاپن در ادامه سخنان خود درباره وضعیت اقتصادی در دنیا گفت: «خطر بزرگ، افت مجدد اقتصاد چین و قدرتهای نوظهور اقتصادی است که تحول اقتصادی آنها در هاله ای از ابهام قرار دارد. این نوع تردید در بازارهای مالی دنیا بی ثباتی ایجاد خواهد کرد.»

ساز و کار دیگر بانک مرکزی ژاپن برای مقابله با تورم منفی، بازخرید اوراق قرضه است که سالانه به رقم ۶۰۰ میلیارد یورو می رسد. نهاد اصلی تنظیم سیاست های پولی-بانکی ژاپن در این رقم تغییری ایجاد نکرده است.