بحران مهاجرت؛ مدیترانه همچنان شاهد سفر پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بحران مهاجرت؛ مدیترانه همچنان شاهد سفر پناهجویان

صدها تن از پناهجویان در دریای مدیترانه و توسط گارد ساحلی ایتالیا و یونان نجات داده شدند. با وجود سردی هوا حرکت پناهجویان به سمت اروپا و از راه دریای مدیترانه همچنان ادامه دارد.

گارد ساحلی ایتالیا روز سه شنبه ۱۲۷۱ پناهجو را که سوار بر قایق های کوچک بودند در چندین عملیات در سواحل لیبی نجات داد.

از سوی دیگر صدها پناهجویی که از راه ترکیه روانه یونان شده بودند خود را به جزیره لسبوس یونان رساندند.

با این که هنوز یک ماه از سال جدید میلادی نگذشته است، بیش از ۳۵ هزار پناهجو از راه دریا خود را به یونان رسانده اند. بیش از ۸۵۰ هزار پناهجو در سال ۲۰۱۵ از راه دریای مدیترانه وارد یونان شده اند.