انتشار تصویر به اسارت گرفته شدن ملوانان ارتش آمریکا در ایران

انتشار تصویر به اسارت گرفته شدن ملوانان ارتش آمریکا در ایران

صدا و سیمای دولتی ایران عکسها و ویدوئوهای مربوط به اسارت ۱۰ ملوان ارتش آمریکا در روز ۱۲ ژانویه را منتشر کرد. آمریکا می گوید این ملوانان ارتش این کشور سوار بر دو قایق گشت زنی بودند و بر اثر نقص فنی وارد آبهای سرزمینی ایران شدند. این ملوانان ارتش آمریکا روز ۱۳ ژانویه آزاد شدند.

صدا و سیمای دولتی ایران عکسها و ویدوئوهای مربوط به اسارت ۱۰ ملوان ارتش آمریکا در روز ۱۲ ژانویه را منتشر کرد. آمریکا می گوید این ملوانان ارتش این کشور سوار بر دو قایق گشت زنی بودند و بر اثر نقص فنی وارد آبهای سرزمینی ایران شدند. این ملوانان ارتش آمریکا روز ۱۳ ژانویه آزاد شدند.

تازه‌ترین ویدیو