کاهش هزینه های وزارتخانه های روسیه در دستور کار کرملین قرار دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کاهش هزینه های وزارتخانه های روسیه در دستور کار کرملین قرار دارد

وزارت خانه ها در روسیه برای دومین سال متوالی موظف به اجرای برنامه های کاهش هزینه های خود تا سقف ۱۰ درصد شده اند. براین اساس وزارتخانه تا ۱۵ ژانویه فرصت دارند تا طرح کاهش بودجه خود را ارائه دهند.

هدف از اجرای چنین برنامه ای جبران افت درآمد دولت است که پس از سقوط شدید قیمت نفت به خود سرعت گرفته است. صادرات نفت از جمله مهمترین منبع درآمد کشور روسیه است.

در برنامه بودجه سال ۲۰۱۶ روسیه که در ماه اکتبر گذشته به تصویب رسید بودجه دولت، نهادها و وزارت خانه ها ۱۹۰ میلیارد یورو تعیین شده است.