مذاکرات اپراتورهای مخابراتی «اورانژ» و «بوییگ تله کام» در فرانسه برای ادغام

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مذاکرات اپراتورهای مخابراتی «اورانژ» و «بوییگ تله کام» در فرانسه برای ادغام

اپراتورهای مخابراتی بوییگ تله کام و اورانژ در فرانسه مذاکراتی را با هدف ادغام با یکدیگر آغاز کرده اند. پیش بینی می شود در صورت به مرحله اجرا رسیدن این طرح ادغام، کمپانی جدید کنترل حدود ۵۰ درصد بازار خدمات مخابراتی و تلفنهای همراه در فرانسه را در دست گیرد. در حال حاضر بازار مخابرات فرانسه در دست چهار اپراتور قرار دارد.

پیش از این در سال ۲۰۱۴ نیز اورانژ پروژه خرید شرکت بوییگ تله کام را در دست بررسی قرار داد اما سرانجام این طرح را رها کرد.

پروژه ادغام در صورت توافق طرفین، باید به تایید نهاد ناظر بر بازار و رقابتهای تجاری بازرگانی نیز برسد.