انتخابات پارلمانی اسپانیا آغاز شد

انتخابات پارلمانی اسپانیا آغاز شد
نگارش از مسعود سالاری

درهای حوزه های رأی گیری برای انتخابات پارلمانی در اسپانیا از ساعت نه صبح روز یکشنبه باز شد. ویژگی مهم آرایش انتخاباتی در این دوره آن است که پیروزی

درهای حوزه های رأی گیری برای انتخابات پارلمانی در اسپانیا از ساعت نه صبح روز یکشنبه باز شد. ویژگی مهم آرایش انتخاباتی در این دوره آن است که پیروزی هیچ یک از چهار حزب اصلی در آن قطعی و قابل پیش بینی نیست. به این ترتیب در حدود ۳۶ میلیون واجد شرایط رأی گیری در انتخاباتی شرکت می کنند که رقابت تنگاتنگ نامزدها در آن از چهل سال پیش تا کنون بی سابقه بوده است و به نظام سنتی دو حزبی پایان می دهد.

در عین حال نظرسنجی ها اقبال بیشتری برای حزب محافظه کار حاکم یعنی حزب مردم و نخست وزیر ماریانو راخوی نشان می دهند. در بیشتر نظرسنجی ها، حزب سوسیالیست در مقام دوم قرار دارد، اما در روزهای آخر کارزار تبلیغاتی، برخی نظرسنجی ها حزب چپگرای پودموس را که ضد اقتصاد ریاضتی است پیشتر از سوسیالیست ها قرار داده بودند.

مطالب مرتبط