مردم بوئنس آیرس از کریستینا کرشنر خداحافظی کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مردم بوئنس آیرس از کریستینا کرشنر خداحافظی کردند

خبر کوتاه

هزاران نفر از مردم آرژانتین چهارشنبه شب با تجمع در مقابل کاخ ریاست جمهوری این کشور از کریستینا فرناندز کرشنر خداحافظی کردند. وی دو دوره ریاست جمهوری این کشور را به عهده داشت.

مائوریسیو ماکری، جانشین وی از حزب راست میانه آرژانتین روز پنجشنبه برای یک دورۀ چهار ساله سوگند می خورد. رئیس جمهوری جدید آرژانتین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در ماه نوامبر برگزار شد توانست دانیل سیولی را که از حمایت کریستینا کرشنر برخوردار بود، شکست دهد.

به موجب حکم دادگاه و به خواست مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری قبلی آرژانتین چهارشنبه شب مجبور به ترک کاخ ریاست جمهوری شد. در واکنش به همین اقدام، کریستینا کرشنر اعلام کرد روز پنجشنبه در مراسم سوگند ریاست جمهوری مائوریسیو ماکری شرکت نخواهد کرد.

نمایندگان و سناتورهای احزاب چپ این کشور نیز در همبستگی با رئیس جمهوری پیشین آرژانتین و در اعتراض به این اقدام رئیس جمهوری جدید اعلام کرده اند در مراسم سوگند مائوریسیو ماکری در کنگره حضور نمی یابند.