بازداشت رهبر مخالف دولت کوزوو پس از تظاهرات علیه عادی سازی روابط با صربستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بازداشت رهبر مخالف دولت کوزوو پس از تظاهرات علیه عادی سازی روابط با صربستان

پلیس کوزوو در جریان تظاهرات هزاران نفر علیه عادی سازی روابط این کشور با صربستان، آلبین کورتی، نماینده پارلمان و رهبر حزب مخالف دولت را بازداشت کرد.

بنابر گزارشها، پلیس هشتاد و شش عضو این حزب نیز که تلاش می کردند تا مانع بازداشت او شوند را بازداشت کرده است.

او قبلا بخاطر استفاده از گاز اشک آور در پارلمان کوزوو، از سوی پلیس مورد بازجویی قرار گرفته بود.

حزب آقای کورتی مخالف اعطای خودمختاری بیشتر به اقلیت صرب ساکن این کشور است.

اتحادیه اروپا حامی طرح عادی سازی روابط کوزوو با صربستان است.