روند صعودی رشد اقتصادی اسپانیا ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
روند صعودی رشد اقتصادی اسپانیا ادامه دارد

آهنگ رشد اقتصادی اسپانیا در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۵ نسبت به سه ماهه دوم اندکی کاهش یافته و به رقم ۰.۸ درصد رسیده است. میزان رشد اقتصادی چهارمین قدرت اقتصادی حوزه پولی یورو در سه ماهه دوم سال ۱ درصد بوده است. در بازه زمانی یک ساله نیز رشد تولید ناخالص داخلی اسپانیا ۳.۴ درصد گزارش شده است.

علیرغم افزایش میزان مصرف داخلی، افت بخش صادرات مانعی برای شتاب گیری روند رشد اقتصادی اسپانیا بوده است. وجود اختلال در روند رشد اقتصادی قدرتهای نوظهور اقتصادی رابطه مستقیمی با افت فعالیتهای بخش تجارت خارجی اسپانیا دارد.

لوئیس دوگیندوس، وزیر اقتصاد اسپانیا در واکنش به آمار منتشر شده درباره رشد اقتصادی کشورش گفت: «ما در حال خروج از رکود اقتصادی هستیم. حدود دو سال و نیم می شود که رشد اقتصادی اسپانیا روندی مثبت دارد. اما از لحاظ درآمد و تولید ثروت هنوز به سطح پیش از آغاز بحران اقتصادی نرسیده ایم. اگر آهنگ رشد اقتصادی کنونی را حفظ کنیم تا پایان سال آینده به این مهم دست خواهیم یافت.»

از سوی دیگر بیکاری از جمله مهمترین معضلی است که دولت اسپانیا با آن مواجه است. اسپانیا در کنار یونان صاحب بالاترین آمار نرخ بیکاری در حوزه پولی یوروست. بیش از ۲۱ درصد جمعیت فعال این کشور بیکار هستند.

ایجاد فرصتهای شغلی فصلی و قراردادهای کاری موقتی برای پایین آوردن نرخ بیکاری از جمله سیاستهای دولت محافظه کار اسپانیاست که در نهایت در کاهش آمار نرخ بیکاری نقشی نداشته است.