تاثیر منفی حملات پاریس بر روی فعالیتهای اقتصادی در فرانسه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تاثیر منفی حملات پاریس بر روی فعالیتهای اقتصادی در فرانسه

رشد فعالیتهای اقتصادی بخشهای خصوصی، خدمات، ساخت و ساز و تولیدات در فرانسه در ماه نوامبر سال جاری افت داشته است.

شاخص موسسه مالی و مطالعات اقتصادی مارکیت در این زمان به رقم ۵۱.۳ واحد رسیده که نسبت به ماه اکتبر افتی معادل ۱.۳ واحد به خود دیده است.

تاثیر بسیار منفی حملات تروریستی ۱۳ نوامبر در پاریس بر روی فعالیتهای این بخشها غیرقابل انکار است.

زمانی این حملات روند رشد فعالیتهای اقتصادی فرانسه را با اختلال مواجه کرد که آهنگ رشد اقتصادی این کشور پس از مدتها به خود شتاب گرفته بود.