گروگان گیری باماکو به روایت مهمانان هتل

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
گروگان گیری باماکو به روایت مهمانان هتل

پایتخت مالی روز جمعه شاهد یکی از کم سابقه ترین و خشن ترین حملات گروه مرابطون بود. حمله در نخستین ساعت های صبح روی داد و تیراندازی از همان ابتدای گروگان گیری آغاز شد. وحشت و هراس به مدت چند ساعت بر سر ساکنان هتل لوکس پایتخت مالی سایه افکند.

یکی از شاهدان ماجرا می گوید: «حدود ساعت شش و پنجاه دقیقه صبح ما در بیرون بودیم و می خواستیم وارد هتل شویم که دیدیم چند مرد به سمت انتظامات هتل تیراندازی می کنند، بعد وارد لابی شدند و شروع کردند به شلیک، بی هدف به همه جا تیراندازی می کردند. فریاد می زدند الله اکبر و کارکنان را هدف می گرفتند.»

یکی دیگر از مهمانان هتل نیز حادثه را اینچنین روایت می کند: «صبح خیلی زود صدای شلیک شنیدم. فکر کردم صدای ترقه است و اصلا متوجه گروگانگیری نشدم. به سمت رستوران هتل رفتم و دیدم که همه جا را دود گرفته. به اتاقم در طبقه اول برگشتم، بعد نیروهای مالی آمدند و من را خارج کردند.»

گروگان ها پس از آزادی به سالن ورزشی منتقل شدند تا نیروهای امنیتی بتوانند هویت آنها را بررسی کنند.