بانک مرکزی اروپا در سیاستهای پولی خود تحول ایجاد می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
بانک مرکزی اروپا در سیاستهای پولی خود تحول ایجاد می کند

بانک مرکزی اروپا برای مقابله بهتر با نرخ بسیار پایین تورم در حوزه پولی یورو و بالابردن روند رشد اقتصادی در این منطقه از همه ساز و کارهای خود استفاده خواهد کرد.

ماریو دراگی، رییس این نهاد با شرکت در «کنگره بانکی اروپایی» در فرانکفورت ضمن تصریح این مطالب از احتمال ایجاد تغییر و تحول در برنامه بازخرید ماهانه اوراق قرضه خبر داد.

وی همچنین گفت: «اگر بر این موضوع اتفاق نظر بوجود آید که روند کنونی سیاست ما برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده کفایت نمی کند، از همه امکاناتمان برای بالابردن نرخ تورم با بیشترین سرعت ممکن استفاده خواهیم کرد.»

مهمترین اهرم در دست سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا خرید ماهانه اوراق قرضه دولتی است که رقم آن در حال حاضر ۶۰ میلیارد یوروست. ماریو دراگی تلویحا از احتمال ایجاد تغییر در این رقم خبر می دهد. وی می گوید: «این موضوع را درنظر داریم که برنامه بازخرید اوراق قرضه ساز و کاری قوی و دارای قابلیت انعطاف است به صورتی که اندازه، ترکیب و مدت آن برای رسیدن به یک سیاست محرکه امور اقتصادی قابلیت تنظیم دارد.»

بانک مرکزی اروپا در نشست مهم ماه دسامبر خود درباره ایجاد تغییر و تحول در سیاستهای پولی و تغییر در نرخ بهره خود تصمیم خواهد گرفت. هدف اصلی این نهاد مبارزه موثر با خطر تورم منفی است که اقتصاد حوزه پولی یورو را تهدید می کند. در ماه اکتبر سال جاری نرخ تورم در این منطقه به رقم تنها ۰.۱ درصد در بازه زمانی یک ساله رسیده است. این نرخ با هدف از پیش تعیین شده بانک مرکزی اروپا یعنی رسیدن به نرخ تورم ۲ درصدی فاصله زیادی دارد.