همدردی با مردم فرانسه؛ از برلین تا کنسرت مَدونا در استکهلم

Access to the comments نظرها
نگارش از Mohsen Salehi
همدردی با مردم فرانسه؛ از برلین تا کنسرت مَدونا در استکهلم

شهروندان شهرهای مختلف جهان روز یکشنبه و برای دومین روز متوالی یاد بیش از ۱۲۸ قربانی جمعه خونین پاریس را گرامی داشتند.

یکی از شهروندان برلین، پایتخت آلمان اظهار داشت: «همه ما عضو جامعه جهانی هستیم و چنین اقداماتی در هر گوشه ای از جهان موجب تاثر ما می شود. با این حال این رویداد ناراحت کننده تر است، زیرا حکایت از نوع جدیدی از خشونت دارد.»

مادریدی ها هم که ۱۱ سال پیش شاهد مرگبارترین عملیات تروریستی دهه های اخیر بودند با شهروندان فرانسه همدردی کردند.

سرمای شدید و بارش برف مانع حمایت ساکنان مسکو از مردم فرانسه نشد. یکی از شهروندان پایتخت روسیه چنین گفت: «بدون در نظر گرفتن ملیت ها، تمامی افرادی که احساس دارند اندوهگین هستند. فرقی ندارد روس، فرانسوی و یا سوری باشید؛ همه از فرانسه حمایت می کنند.»

کنسرت مَدونا در استکهلم تحت الشعاع ترورهای پاریس بود. این ستاره دنیای موسیقی می گوید که هیچ کسی حق ندارد مانع انجام کاری شود که دوست داریم.