استعفای مارتین وینترکورن از ریاست شورای نظارت آئودی

استعفای مارتین وینترکورن از ریاست شورای نظارت آئودی
نگارش از Euronews

مارتین وینترکورن از ریاست شورای نظارت شرکت آئودی وابسته به کمپانی فولکس واگن استعفا داد. پیش از این نیز با حاد شدن رسوایی در شرکت فولکس واگن وی

مارتین وینترکورن از ریاست شورای نظارت شرکت آئودی وابسته به کمپانی فولکس واگن استعفا داد. پیش از این نیز با حاد شدن رسوایی در شرکت فولکس واگن وی ناگزیر به استعفا از پست مدیریت گروه فولکس واگن شده بود.

آقای وینترکورن همواره این موضوع را که وی در جریان تعبیه و به کارگیری نرم افزارهای مختل کننده تستهای میزان آلایندگی هوا در خودروهای فولکس واگن بوده را انکار کرده است.

با این استعفاء مارتین وینترکورن دیگر صاحب هیچ پستی در گروه فولکس واگن نیست.

مطالب مرتبط