برنامه وسیع حذف مشاغل در بانک «یونی کردیت»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برنامه وسیع حذف مشاغل در بانک «یونی کردیت»

بانک ایتالیایی «یونی کردیت» با اجرای یک برنامه تعدیل نیروی کار تا سال ۲۰۱۸ بیش از ۱۸ هزار نفر از کارکنان خود را حذف خواهد کرد. بدین ترتیب تعداد کل نیروی کار این نهاد به رقم ۱۱۱ هزار نفر خواهد رسید.

هدف از اجرای این برنامه وسیع حذف مشاغل صرفه جویی اقتصادی تا سقف ۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو گزارش شده است. ارزیابی های بانک نشان می دهد این میزان از صرفه جویی عامل رسیدن به سود خالصی معادل ۵ میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ خواهد بود.