راستگرایان در روز استقلال: لهستان برای لهستان، همه برای لهستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
راستگرایان در روز استقلال: لهستان برای لهستان، همه برای لهستان

ده ها هزار ملی گرا و راستگرای افراطی لهستان امسال نیز روز چهارشنبه در ۹۷ امین سالگرد «روز ملی استقلال لهستان» در ورشو، پایتخت، به خیابانها سرازیر شدند. شعار امسال آنان «لهستان برای لهستان، همه برای لهستان» بود.

برای پنجمین سال متوالی در راهپیمایی امسال استقلال این کشور درگیری هایی روی داد.

«آندژی دودا» رئیس جمهوری نسبتا تازه بر سر کار آمده لهستان از حزب محافظه کار «قانون و عدالت» در مراسم رژۀ امسال بر پای مجسمه یوزف پیلسودسکی (Józef Klemens Piłsudski) دسته گل نهاد.

یوزف پیلسودسکی قهرمان ملی گرایان لهستان، مردی است که در ریاست دولت جمهوری نوین لهستان را برعهده داشت، با بلشویک ها جنگید و تا پایان عمر بعنوان دیکتاتور حکومت کرد.

یازدهم نوامبر هر سال روز استقلال لهستان و مصادف با پایان جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۸ میلادی است.

خاک لهستان تا پیش از استقلال به مدت ۱۲۳ سال ضمیمه روسیه، پروس و امپراتوری اتریش-مجارستان بود.