برگزاری تظاهرات موافقان و مخالفان سیاستهای مهاجرت در ورشو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری تظاهرات موافقان و مخالفان سیاستهای مهاجرت در ورشو

حدود سیصد معترض وابسته به گروههای راست افراطی درحالیکه شعار می دادند «امروز مهاجران، فردا تروریستها» در خیابانهای ورشو، پایتخت لهستان دست به تظاهرات زدند.

همزمان حدود صد نفر از موافقان پذیرش مهاجران نیز درحالیکه نان و نمک را به نشانه مهمان نوازی حمل می کردند، در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن این شهر تجمع کردند.

لهستان برای پذیرش دو هزار نفر از مهاجرانی که از طریق ایتالیا و یونان وارد اروپا شده اند، اعلام آمادگی کرده است.