نامه آنگ سان سوچی به رئیس جمهوری و ارتش برای «آشتی ملی»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نامه آنگ سان سوچی به رئیس جمهوری و ارتش برای «آشتی ملی»

شمارش آراء انتخابات پارلمانی میانمار همچنان ادامه دارد اما آخرین آمار به دست آمده از پیروزی قاطع حزب اتحاد ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی حکایت دارد.

همزمان خانم سوچی در نامه ای رسمی از رئیس جمهوری کنونی و مقام های ارتش میانمار خواسته تا در نشستی مشترک درباره «آشتی ملی» گفت و گو کنند.

بر اساس قانون اساسی میانمار فردی که اعضای درجه یک خانواده اش تابعیت خارجی دارند نمی تواند به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شود و خانم سوچی نیز به دلیل تابعیت خارجی همسرش از این حق برخوردار نخواهد بود.
وی اما در مصاحبه ای اعلام کرده که در مقامی بالاتر از رئیس جمهوری عمل خواهد کرد و تصمیم گیری درباره همه امور را بر عهده خواهد گرفت.
به گفته وی رئیس جمهوری نیز از میان اعضای حزبش و تنها به دلیل ملزومات موجود در قانون اساسی برگزیده خواهد شد.

در سال ١٩٩٠ نیز حزب اتحاد ملی برای دموکراسی توانست به پیروزی برسد اما ارتش نتیجه انتخابات را باطل کرد و آنگ سان سوچی سال ها در حبس خانگی بود. همین امر مردم میانمار را درباره نتیجه نهایی انتخابات با توجه به قدرت بالای ارتش در این کشور نگران کرده است.