افت میزان سفارشات صنعتی آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افت میزان سفارشات صنعتی آلمان

میزان سفارشات برای بخش صنعت آلمان در ماه سپتامبر سال جاری با افتی معادل ۱.۷ درصد نسبت به ماه اوت مواجه شده است. این آمار برای کارشناسان که رشد میزان سفارشات را پیش بینی می کردند غافلگیرکننده بوده است.

این برای سومین ماه پیاپی است که میزان سفارشات بخش صنعتی با افت همراه است. کاهش سرمایه گذاری ها در آلمان در پایین آمدن آمار مربوط به سفارشات بخش صنعت تاثیرگذار بوده است.

افت حجم صادرات این کشور از جمله تبعات منفی این روند پیش بینی شده است. تجارت خارجی موتور اقتصادی آلمان محسوب می شود.