افزایش نرخ تورم در ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افزایش نرخ تورم در ترکیه

نرخ تورم در ترکیه در ماه اکتبر سال جاری به رقم ۸.۹ درصد رسیده است. کاهش شدید لیره واحد پولی این کشور در بالا بودن نرخ تورم در ترکیه نقش مهمی داشته است.

از سوی دیگر کندی روند رشد اقتصادی حوزه پولی یورو از جمله مهمترین مشتریان ترکیه در آشفتگی اوضاع اقتصادی این کشور تاثر داشته است.

پیش بینی می شود نرخ بالای تورم در کشور سیاستگذاران بانک مرکزی ترکیه را برای ایجاد تغییر و تحول در سیاست پولی این نهاد ترغیب کند. بالابردن نرخ بهره بانک مرکزی می تواند بعنوان ساز و کاری موثر برای مقابله با نرخ تورم بالا بکار گرفته شود.