مدیر کتابخانه اوکراینی در مسکو دستگیر شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مدیر کتابخانه اوکراینی در مسکو دستگیر شد

نیروهای مسلح و نقاب دار پلیس روسیه در آخرین ساعات عصر پنجشنبه به کتابخانه ای در مسکو که آثار ادبی اوکراینی را نگهداری می کند حمله کردند. مدیر این کتابخانه به اتهام نگهداری غیر قانونی آثار ضد روسی دستگیر و بازداشت شده است. در این کتابخانه آثار ادبی و نقشه های قدیمی مربوط به کشور اوکراین نگهداری می شود.

یکی از کارکنان این کتابخانه درباره این اتفاق گفت: « نمی دانم هدف این حمله چه بوده است. زیرا کتابدارها و خوانندگان همگی روس تبار هستند. شاید بدلیل نام کتابخانه برخی فکر می کنند اینجا مرکز اوکراینی های میهن پرست در داخل روسیه است. چنین چیزی نادرست است.»

این متصدی کتابخانه همچنین تاکید کرده که کتابها و اسناد حاوی اندیشه های ضد روسی متعلق به کتابخانه نبوده اند و به عمد توسط افرادی ناشناس در آنجا گذارده شده اند. وزارت فرهنگ اوکراین این اقدام را وسیله ای برای زیر فشار قرار دادن اقلیت اوکراینی تبار روسیه دانسته است.