درگیری فلسطینیها و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن

درگیری فلسطینیها و نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری رود اردن
نگارش از Euronews

روز جمعه حوالی گذرگاه مرزی نابلس هم همانند بسیاری از مناطق سرزمینهای فلسطینی، شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی اسرائیل و معترضان فلسطینی بود. پس از

روز جمعه حوالی گذرگاه مرزی نابلس هم همانند بسیاری از مناطق سرزمینهای فلسطینی، شاهد درگیری بین نیروهای امنیتی اسرائیل و معترضان فلسطینی بود.

پس از پایان نماز جمعه، معترضان فلسطینی که بسیاری از آنها جوان بودند، به خیابان آمدند و نیروهای اسرائیلی با آنها درگیر شدند.

جوانان فلسطینی سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب می کردند و از سوی دیگر اسرائیلیها برای کنترل معترضان از گاز اشک آور استفاده می کردند.

یک زن فلسطینی می گوید: «امروز روز خشم است. ما آمده ایم تا انتقام مردم و شهدایمان را بگیریم. آمده ایم تا انتقام اشغال را از اشغالگران بگیریم. همه ما مردان و زنان در خط مقدم جنگ هستیم.»

یک فلسطینی دیگر می گوید: «پیغام ما برای اسرائیل و اشغالگران کشور ما این است: به جنگ با آنها ادامه می دهیم تا آخرین قطره خونمان. تا ز مانی که آنها را به ترک سرزمینمان مجبور کنیم. ما همه کار می کنیم تا به هدفمان برسیم.»

به گزارش خبرنگار یورونیوز از کرانه باختری رود اردن، دست کم بیست و پنج فلسطینی در جریان درگیریهای روز جمعه در نزدیکی نابلس مجروح شدند.

محمد شیخ ابراهیم، گزارشگر یورونیوز از نزدیکی نابلس در کرانه باختری رود اردن می گوید: «پیش بینی این که آیا این آغاز انتفاضه سوم است یا یک درگیری معمولی بین فلسطینیها و اسرائیلیها، کار دشواری است. اما همان طور که اتفاقات اینجا نشان می دهد، مسیر رسیدن به آرامش بین دو طرف مسیر همواری نیست.»

مطالب مرتبط