اعتراض و تظاهرات در سالگرد ناپدید شدن دانشجویان مکزیکی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض و تظاهرات در سالگرد ناپدید شدن دانشجویان مکزیکی

در سالگرد ناپدید شدن ۴۳ دانشجو در مکزیک، صدها نفر روز شنبه در مکزیکو پایتخت این کشور دست به تظاهرات و اعتراض زدند.

هنوز مشخص نیست چه بر سر این دانشجویان آمده است. معترضان مکزیکی خواستار پاسخگویی دولت مکزیک در این زمینه شدند.

تنها یکی از دادستان های پرونده اعلام کرده است که این دانشجویان توسط پلیسهای فاسد و اعضای کارتل مواد مخدر کشته شده اند. پاسخی که هیچ کدام از نزدیکان قربانیان را راضی نمی کند.

همچنین بسیاری دیگر نیز در گررو شهری که دانشجویان در آن ناپدید شده اند گردهم آمدند تا به مقامات دولتی اعلام کنند تا روشن شدن واقعیت به اعتراضاتشان ادامه خواهند داد.

ناپدید شدن دانشجویان به چالش دولت مکزیک و وزارت دادگستری این کشور بدل شده است. از سال ۲۰۰۷ تا امروز بیش از صد هزار نفر توسط کارتل های مواد مخدر جانشان را از دست داده اند.