سرگردانی مهاجران در اروپای شرقی پس از بسته شدن راه مجارستان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
سرگردانی مهاجران در اروپای شرقی پس از بسته شدن راه مجارستان

حدود سه هزار مهاجری که عازم اروپای غربی بودند با بسته شدن مرزهای مجارستان در سرزمینهای اروپای شرقی سرگردانند.

پلیس کروواسی می گوید اتوبوسهای صربستان این افراد را از نقاط مختلف جمع آوری کرده و درنهایت در نزدیکی مرز کرواسی پیاده می کند. مهاجران راه خود را گم کرده اند و نمی دانند کجاهستند. روستائیانی که در نزدیکی مرزها ساکند، به این مهاجران کمک می کنند.

یکی از این روستائیان کروات می گوید: «آنها مرز را در منطقه بایاکوف بسته اند. بنابراین مهاجران به اینجا آمده اند. خوب، اجازه دهید آنها بروند و جانشان را نجات دهند. هیچکس از زندگی خوب فرار نمی کند.»

پس از بسته شدن مرز میان صربستان و مجارستان در اواسط ماه سپتامبر، هزاران مهاجر از طریق صربستان وارد کرواسی شده اند. این هفته کشور کرواسی نیز تصمیم گرفت مرزهایش را به روی خودروهایی که از صربستان وارد می شوند ببندد تا بتواند ورود مهاجران را کنترل کند؛ امری که سرزنش اتحادیه اروپا را به همراه داشت. سرانجام روز جمعه کرواسی موافقت کرد بار دیگر دو ایستگاه از هشت ایستگاه مرزی اش را باز کند.

اما مجارستان همچنان سیاستهای سختگیرانۀ کنترلی خود را ادامه می دهد. دولت مجارستان اعلام کرده است بزودی مرزهایش با کرواسی را نیز حصار کشی خواهد کرد.