هجوم پناهجویان برای ثبت نام در مرز صربستان و کرواسی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هجوم پناهجویان برای ثبت نام در مرز صربستان و کرواسی

تصاویر ارسالی از مرز صربستان و کرواسی، تلاش پلیس را برای نظم بخشیدن به خیل عظیمی از پناهجویان در مقابل یک مرکز ثبت نام آنها نشان می دهد.

این افراد قصد دارند پس از ثبت نام خود، سفرشان را به سوی شمال اروپا ادامه دهند.

پلیس سعی می کند با آرام کردن این افراد، به آنها بگوید که منتظر نوبتشان باشند.

یکی از این پناهجویان می گوید: “شب طولانی و سردی بود. صلیب سرخ در یونان، مقدونیه و صربستان به ما کمک می کند. به زنان و کودکان پتو می دهد. اما اینجا هیچ کس برای کمک به ما نیست.”

کرواسی این مرکز را دو روز پیش برای پناهجویانی که در نزدیکی مرز این کشور با صربستان مستقر شده اند، ایجاد کرد.

تصاویر دیگری از مرز صربستان و کرواسی، صف دوازده کیلومتری از کامیونها را نشان می دهد که پس از اقدام مقامات کروات در بستن راه ورودی خودروهای سنگین بوجود آمده است.