پلیس روسیه: فرماندار جمهوری کومی رهبر باند تبهکار بود

پلیس روسیه: فرماندار جمهوری کومی رهبر باند تبهکار بود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه فرماندار جمهوری کومی روسیه به اتهام تشکیل و رهبری یک باند تبهکار دستگیر شد. به گفته مقامات روسیه این گروه توسل به جعل و تقلب اموال دولتی

خبر کوتاه

فرماندار جمهوری کومی روسیه به اتهام تشکیل و رهبری یک باند تبهکار دستگیر شد.

به گفته مقامات روسیه این گروه توسل به جعل و تقلب اموال دولتی را تصاحب می کرد. تا کنون نوزده نفر در ارتباط با این گروه بازداشت شده اند و جستجو برای دستگیری سایر اعضا ادامه دارد.

مطالب مرتبط