پلیس اسلونی صدها پناهجو را به کروواسی بازگرداند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پلیس اسلونی صدها پناهجو را به کروواسی بازگرداند

کشور اسلونی به محل جدیدی برای عبور پناهجویان تبدیل شده است.

صدها پناهجو که به قصد رسیدن به غرب اروپا تلاش می کردند از اسلونی عبور کنند توسط پلیس این کشور به کرواسی بازگردانده شدند.

اغلب این افراد تلاش می کنند با گذر از اسلونی و اتریش خود را به آلمان برسانند.

بامداد جمعه نخستین گروه شامل صد و پنجاه پناهجو با قطار وارد اسلونی شدند. به گفته مقامات این کشور این افراد تا زمان حصول توافق بر سر شرایط بازگردادن آنها به کرواسی در اردوگاه پناهجویان باقی می مانند.

نخست وزیر اسلونی در واکنش به موج پناهجویان اعلام کرده است که این کشور “نمی تواند اجازه دهد کسانی که شرایط لازم را ندارند وارد خاک اتحادیه اروپا شوند.”