تعطیلی قسمتی از فعالیتهای دویچه بانک در روسیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تعطیلی قسمتی از فعالیتهای دویچه بانک در روسیه

«دویچه بانک» از جمله بزرگترین بانکهای آلمان فعالیت بخش ارائه خدمات بانکی به شرکتها و فعالیتهای کارگزاری در بازار بورس در روسیه را متوقف می کند.

با اجرای این طرح از هزار و ۳۰۰ نفر نیروی کار این نهاد در روسیه حدود ۲۰۰ نفر حذف خواهد شد.

دلیل اتخاذ چنین تصمیمی از سوی این بانک بزرگ کندی روند رشد فعالیتهای آن در روسیه بدنبال اعمال تحریمهای اقتصادی کشورهای غربی است.

دویچه بانک در حال بررسی ساختار کلی و عملکرد بخشهای مختلف خود در این کشور است.