آزادی رییس دولت انتقالی و بازگشایی مرزها توسط رهبر کودتاچیان در بورکینافاسو

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آزادی رییس دولت انتقالی و بازگشایی مرزها توسط رهبر کودتاچیان در بورکینافاسو

آخرین گزارشها از بورکینافاسو، از بروز درگیریهای پراکنده، دو روز پس از وقوع کودتا در این کشور حکایت دارد.

ژنرال دین دره، رهبر کودتا که فرمانده گارد حفاظت رییس دولت انتقالی و از وفاداران، بلز کومپا اوره، رییس جمهور سابق این کشور است، دستور بازگشایی مرزها و آزادی میشل کافاندو، رییس دولت انتقالی و دو تن از وزرای او را داده است. این در حالی است که نخست وزیر بورکینافاسو، همچنان در حبس خانگی به سر می برد.

کودتاچیان، دولت انتقالی این کشور را متهم به انحراف از ماموریت خود کردند. آنها می گویند دولت انتقالی طرفداران بلز کومپا اوره را از شرکت در انتخابات آتی این کشور محروم کرده است.

بلز کومپا اوره، سال گذشته، پس از بیست و هفت سال حکومت، از قدرت ساقط شد.