اعتصاب غذای دوباره زندانی فلسطینی در اسرائیل

اعتصاب غذای دوباره زندانی فلسطینی در اسرائیل
نگارش از Euronews

خبر کوتاه* محمد علان، زندانی فلسطینی پس از ترک بیمارستان، باردیگر توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شد. وی در زمان بازداشت اعلام کرد که دوباره اقدام

  • خبر کوتاه*

محمد علان، زندانی فلسطینی پس از ترک بیمارستان، باردیگر توسط نیروهای اسرائیلی بازداشت شد.

وی در زمان بازداشت اعلام کرد که دوباره اقدام به اعتصاب غذا می کند.

محمد علان که پس از ۶۵ روز اعتصاب غذا راهی بیمارستان شده بود، صبح چهارشنبه با بهبودی نسبی وضعیت جسمانی از بیمارستان مرخص شد.

مطالب مرتبط