مروری کوتاه بر ضعف و قوت ویندوز ۱۰

مروری کوتاه بر ضعف و قوت ویندوز ۱۰
نگارش از Euronews

شرکت مایکروسافت در ۲۹ ژوئیه امسال ویندوزجدید و ۱۰ خود را روانه بازار کرد. مایکروسافت ویندوز جدید خود را در ۱۹۰ کشور بطور مجانی در اختیار کسانی گذاشت

مطالب مرتبط