تصویب سومین برنامه کمک مالی به یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تصویب سومین برنامه کمک مالی به یونان

وزرای دارایی گروه یورو سرانجام رای به تایید سومین برنامه کمک مالی به یونان دادند.

طبق این کمکها در سه سال آینده اتن می تواند از کمک مالی ۸۶ میلیارد یورویی بهره مند شود. در مقابل دولت یونان متعهد می شود تا دست به اصلاحات اساسی اقتصادی در این کشور بزند.

یوکلید تساکولوتوس، وزیر دارایی یونان می گوید:
این توافق منافع زیادی برای ما دارد. فرصتی اساسی می دهد تا بتوانیم ساختارهای ادارات بخشهای دولتی را اصلاح کنیم. با فساد در کشور مبارزه کنیم، مقابل فرار مالیاتی بایستیم و اصلاحات ساختاری در کشورمان انجام دهیم.

صندوق بین المللی پول در ماه اکتبر تصمیم می گیرد که در کنار وام دهندگان اروپایی قرار خواهد گرفت یا نه؟ تا آنزمان یونان تنها از کمکهای مالی گروه یورو، کشورهای عضو منطقه مالی یورو بهره خواهد برد.

گزارشگر یورونیوز می گوید:
“اولین بسته کمکهای مالی پنج شنبه آینده به دولت یونان تحویل داده می شود. این بسته مالی کمک خواهد کرد تا یونان بخشی از بدهی اش به بانک جهانی را پرداخت کند.

همزمان ده میلیارد یورو برای کمک به حساب بانکهای یونان واریز خواهد شد. پولی که کمک می کند بانکهای این کشور نفسی تازه کنند. بقیه اولین بسته مالی از پاییز و پس از آنکه وام دهندگان اجرای موفقیت آمیز اصلاحات را تایید کنند، در اختیار دولت این کشور قرار خواهد گرفت. وام دهندگان در طول سه سال آینده از نزدیک بر اصلاحات یونان نظارت خواهند کرد.”