موج سواری با موتورسیکلت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
موج سواری با موتورسیکلت

روبی مادیسون استرالیایی موفق شد به رویای خود جامه عمل بپوشاند و با موتورسیکلت موج سواری کند.

او همچنین این کار را برای شرکت «دی سی شوز» انجام داده است.