بازگشایی بانکها در یونان و اعمال محدودیت های بانکی جدید

بازگشایی بانکها در یونان و اعمال محدودیت های بانکی جدید
نگارش از Euronews

بانکهای یونان سرانجام روز دوشنبه ساعت هشت صبح به وقت محلی باز شدند، اما محدودیتهای بسیاری در نقل و انتقال پول که محدودیت برداشت پول نقد هم جزو آنهاست

بانکهای یونان سرانجام روز دوشنبه ساعت هشت صبح به وقت محلی باز شدند، اما محدودیتهای بسیاری در نقل و انتقال پول که محدودیت برداشت پول نقد هم جزو آنهاست همچنان پابرجاست.

در این هفته بیشترین مبلغ قابل برداشت از عابر بانکها به شکل یکجا، سیصد یورو خواهد بود واز هفته بعد افراد می توانند یا به شکل روزانه شصت یورو و یا یکبار در هفته چهارصدوبیست یورو پول نقد از حسابشان برداشت کنند.

مجلس یونان همچنین اصلاحات گسترده ای را در نظام مستمری این کشور به تصویب رسانده است. یک مستمری بگیر می گوید: «گفته بودند امروز می توانیم چهارصد یورو از حسابمان برداشت کنیم، اما فقط می توانم شصت یورو از بانک بگیرم، گفته بودند می توانیم روزی شصت یورو برداشت کنیم یا اینکه تا جمعه صبر کنیم و همه چهارصد و بیست یورو را یکجا برداریم، اما در اعلام تلویزیونی نگفتند، نگفتند که امروز به بانک نروید و تا جمعه صبر کنید تا کل مبلغ را بگیرید».

مشتریان بانکها قادر نخواهند بود، چک ایش را نقد کنند بلکه تنها می توانند مبلغ چک را به حسابشان واریز کنند. افراد همچنین نمی توانند از کارتهای بانکی خود در خارج از کشور هم پول برداشت کنند، بلکه تنها می توانند با استفاده از آنها خرید کنند.

همچنین محدودیتهایی برای بازکردن حساب جدید و یا بازگشایی حسابهای معلق شده اعمال شده است.

مطالب مرتبط