درگیریهای خشونت آمیز همزمان با نشست پارلمان در یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیریهای خشونت آمیز همزمان با نشست پارلمان در یونان

همزمان با برگزاری نشست پارلمان یونان در عصر چهارشنبه با هدف تصویب طرح بروکسل برای دریافت کمک مالی، درگیریهای وسیعی در بیرون پارلمان میان معترضان به سیاستهای ریاضت اقتصادی و پلیس روی داد.

در جریان این اعتراضات که به گفته شاهدان، خشونت آمیزترین درگیریها طی دو سال اخیر در یونان بود، تعدادی از دستگاههای خودپرداز بانکها تخریب و سطلهای زباله به آتش کشیده شد. یک خودروی متعلق به یک شبکه تلویزیونی یونان نیز واژگون شد.

درگیریها مجروحی بر جای نگذاشت. پلیس دست کم چهل نفر را دستگیر کرد.

آپوستولوس استایکوس، خبرنگار یورونیوز در آتن می گوید: «این اعتراضات در ابتدا، تنها یک راهپیمایی مسالمت آمیز علیه اصلاحات جدید بود اما بسرعت مرکز شهر به میدان جنگ تبدیل شد. یک گروه از مردان نقاب دار به سمت نیروهای پلیس سنگ و بمبهای دست ساز پرتاب کردند و پلیس نیز برای مقابله با مهاجمان، از گاز اشک آور استفاده کرد.»

بخش قابل توجهی از شرکت کنندگان راهپیمایی صلح آمیز، کارکنان دولت بودند.

یکی از معترضان گفت: «می خواهم به نخست وزیرمان آلکسیس سیپراس بگویم که او به ما خیانت کرد. او به امیدهای ما خیانت کرد. ما صادقانه فکر می کردیم که او برای کشورمان اهمیت قائل است و فکر می کردیم او با دیگران متفاوت است. ما به دولتها و سیاستمداران قدیمی اعتماد نداشتیم و او آخرین امیدمان بود.»

معترض دیگری نیز گفت: «نه به دروغ بیشتر. کافیست. بیش از دویست هزار جوان کشور را ترک کرده اند. آنها آینده یونان بودند و ما آنها را به کارخانه های آلمان فرستادیم. برای چه؟ باید همه ما در یونان بمانیم و کار کنیم. همه با هم و متحد.»

پلیس سرانجام توانست به درگیریها پایان دهد. بسیاری از شرکت کنندگان در راهپیمایی عصر چهارشنبه، خشونتهای روی داده را پیش بینی نمی کردند.

روز چهارشنبه، یونان همچنین شاهد اعتصابی ۲۴ ساعته به دعوت اتحادیه کارکنان دولت بود.