تظاهرات هزاران حقوق بگیر در آتن در مخالفت با ادامه ریاضت اقتصادی

تظاهرات هزاران حقوق بگیر در آتن در مخالفت با ادامه ریاضت اقتصادی
نگارش از Euronews

در حالی که نمایندگان پارلمان یونان در حال بررسی سومین بسته نجات مالی پیشنهادی رهبران منطقه یورو هستند، هزاران تن از حقوق بگیران این کشور روز چهارشنبه

در حالی که نمایندگان پارلمان یونان در حال بررسی سومین بسته نجات مالی پیشنهادی رهبران منطقه یورو هستند، هزاران تن از حقوق بگیران این کشور روز چهارشنبه در مخالفت با ادامه ریاضت های اقتصادی دست به اعتصاب زدند.

آنها با تجمع در خیابان های اطراف پارلمان و سر دادن شعارهایی علیه اتحادیه اروپا از نمایندگان پارلمان خواستند که با برنامه نجات مالی جدید موافقت نکند.

یکی از این معترضان گفت: «تصویب برنامه نجات مالی جدید از سوی پارلمان به معنای آغاز مبارزه دیگری است، مبارزه ای دشوار برای تغییرات همانطور که طی پنج سال گذشته در جریان بود.»

دیگری افزود: «اتحادیه اروپا برای مردم بیشتر به طنز شبیه است. طرحهای نجات مالی به اندازه عمرمان طول می کشد. ما باید سرنوشتمان را در دست بگیریم و از اتحادیه اروپا خارج شویم زیرا ماندن در آن شبیه طنابی است به دور گردن که ما را خفه می کند.»

نخستین اعتصاب کارکنان حمل نقل عمومی، بیمارستانها و دیگر بخش ها از زمان روی کار آمدن دولت چپگرای نخست وزیر سیپراس موجب اختلال در زندگی عادی شهروندان آتن شد.

اصلاحات در نظام بازنشستگی و مالیات ها از جمله تدابیر مورد نظر رهبران حوزه پولی یوروست که الکسیس سیپراس باید آنها را به اجرا درآورد.

مطالب مرتبط