درگیری در جریان رژه نارنجی پوشان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
درگیری در جریان رژه نارنجی پوشان

خشونت در رژه سنتی نارنجی پوشان در ایرلند شمالی حادثه آفرید.

درگیریها روز یکشنبه در بلفاست زمانی آغاز شد که نارنجی پوشان پروتستان سعی کردند به زور موانعی را که در مسیر آنها در محله کاتولیکها وجود داشت، از میان بردارند.

در این حادثه، هشت افسر پلیس نیز در اثر پرتاب بطریهای آبجو و دیگر اشیاء مجروح شدند.