ماندن یونان در حوزه پولی یورو؛ توافق بر سر کمکهای مالی تازه به یونان

ماندن یونان در حوزه پولی یورو؛ توافق بر سر کمکهای مالی تازه به یونان
نگارش از Euronews

بیش از ۱۴ ساعت مذاکره متوالی بین سران کشورهای عضو منطقه پولی یورو، رییس کمیسیون و شورای اروپایی سرانجام به پایان رسید و نتیجه آن توافق بر سر برنامه

بیش از ۱۴ ساعت مذاکره متوالی بین سران کشورهای عضو منطقه پولی یورو، رییس کمیسیون و شورای اروپایی سرانجام به پایان رسید و نتیجه آن توافق بر سر برنامه جدید کمکهای مالی به یونان بود.

ابتدا دونالد توسک، رییس شورای اروپایی، خبر این توافق را صبح دوشنبه اعلام کرد.

آقای توسک در کنفرانس خبری گفت: “ تدابیر مشخصا بطور جدی اجرا خواهند شد. حالا باید پارلمانهای کشورهای عضو یورو و پارلمان یونان مهر تاییدی بزنند بر این اصلاحات جدید. اعتماد شرکای اروپایی کمک زیادی به اقتصاد یونان برای ماندن در منطقه پولی یورو کرده است.”

رییس کمیسیون اروپایی، ژان کلود یونکر، هم گفت: “از همان آغاز گفتگوها درباره یونان، کمیسیون اروپایی همواره تاکید داشت که هیچگاه با خروج یونان از منطقه پولی یورو موافق نبوده است. خروج یونان از یورو وجود اتفاق نمی افتد.”

پارلمان یونان چهارشنبه و پنجشنبه آتی طرحهای جدید اصلاحی پیشنهادی گروه یورو را به رای خواهد گذاشت. در صورت موافقت اکثریت پارلمان یونان با طرحهای جدید اصلاحی که تدابیر سختگیرانه جدیدتری در آن گنجانده شده، یونان می تواند اصلاحات را به اجرا گذاشته و در ازای آن اولین بسته های کمک مالی را دریافت کند.

مطالب مرتبط