آخرین روز تصمیم برای مردم یونان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین روز تصمیم برای مردم یونان

پس از برگزاری میتینگ های پرشور تبلیغاتی، یونانی ها برای حضور در رفراندم روز یکشنبه آماده می شوند.

اکنون نوبت آخرین سبک سنگین کردن ها بخصوص برای کسانی که هنوز تصمیم نگرفته اند رسیده، تصمیم حساسی که سیاست آینده کشورشان را تعیین می کند وچشم همه به نتایج آن دوخته شده است.

بهبود اقتصادی و رفع مشکل کمبود نقدینگی، دغدغه فکری مخالفان و موافقان شرایط وام دهندگان است که هریک راه حل را در پاسخ خود می دانند.

الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در میتینگ های تبلیغاتی موافقان رأی “نه” به مردم اطمینان داده است که یکدستگی مردم پس از این رفراندم حفظ خواهد شد ولی به هرحال پیش از این همه پرسی، مردم یونان به دو گروه “نه” و “آری” تقسیم شده اند.