فرانسوی ها در حمایت از مردم یونان به خیابانها آمدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فرانسوی ها در حمایت از مردم یونان به خیابانها آمدند

هزاران فرانسوی در حمایت از مردم یونان و دولت چپگرای آن کشور روز پنجشنبه به خیابانهای پاریس آمدند و از رای دهندگان یونانی خواستند در همه پرسی روز یکشنبه آینده به ریاضتهای اقتصادی اعمال شده توسط اتحادیه اروپا بر این کشور، نه بگویند.

یکی از شرکت کنندگان می گوید: «باید قوانین در منطقه یورو تغییر کند و کشورها از این منطقه خارج نشوند. این کاملا دیوانگی است که به جای ایجاد تغییرات در قوانین و شیوه مدیریت یورو، خودمان را برای خروج کشورها از این اتحادیه آماده کنیم.»

میشل سپن، وزیر دارایی فرانسه نیز در این روز گفت: «ما کاملا خودمان را متعهد کردیم تا از وقوع فاجعه در یونان جلوگیری کنیم، زیرا این موضوع برای اروپا مشکل آفرین خواهد بود.»

همزمان با تظاهرات پاریس، جمع قابل توجهی از معترضان به سیاستهای اتحادیه اروپا در قبال یونان، در دیگر شهرهای فرانسه همچون مارسی و مونپولیه نیز به خیابانها آمدند.