شدت یافتن اعتراضها به نشست ۱۳۰ میلیون یورویی سران کشورهای صنعتی

شدت یافتن اعتراضها به نشست ۱۳۰ میلیون یورویی سران کشورهای صنعتی
نگارش از Euronews

درحوالی کوه های آلپ در ایالت باواریای آلمان و در فاصله یکروز تا برگزاری نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی موسوم به “جی هفت“، اعتراض به سران این کشورها

درحوالی کوه های آلپ در ایالت باواریای آلمان و در فاصله یکروز تا برگزاری نشست سران هفت کشور بزرگ صنعتی موسوم به “جی هفت“، اعتراض به سران این کشورها شدت گرفته و شمار تظاهرکنندگانی که در نزدیکی محل جلسات تجمع کرده اند، در حال افزایش است.

یک مرد جوان آلمانی که در این تظاهرات حضور دارد، می گوید: «در پایان روز، سران جی هفت باید نتایجی را که به آن دست یافته اند اعلام کنند. ما نمی خواهیم اینجا در دل زیباییهای آلپ تصمیمی گرفته شود که به کابوس فقرای جهان مبدل شود. ما قاطعانه علیه شدت گرفتن فقر می ایستیم.»

جلسات جی هفت درون قلعه ای تاریخی با نام المائو برگزار خواهد شد تا به گفته “آنگلا مرکل” صدراعظم آلمان «جلوه ای تازه از زیباییهای آلمان به مهمانان نشان داده شود و به موفقیت آمیز بودن جلسات کمک کند.»

یک شهروند آلمانی دیگر که در جمع اعتراض کنندگان است می گوید: «ساکنان منطقه “گارمیش” هر روز به ما سر می زنند. برایمان کیک و شیرینی می آورند و با ما گفتگو می کنند. شبها هم با ما آبجو می خورند. همه چیز خوب است و هیچ ترسی نداریم.»

هزینه برگزاری تازه ترین جلسات سران هفت کشور بزرگ صنعتی در یکشنبه و دوشنبه آینده، در حدود ۱۳۰ میلیون یورو برآورد شده است.

مطالب مرتبط