اعتراض به جنگلزدایی در رومانی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض به جنگلزدایی در رومانی

خبر کوتاه
هزاران تن از حامیان محیط زیست در رومانی به خیابانهای بخارست آمدند و علیه طرح های متعدد جنگل زدایی دولت این کشور اعتراض کردند. شهرهای دیگر رومانی از جمله کلوژ و لاسی نیز شاهد حضور معترضان به این طرحهای دولتی بودند.