نجات یک نوجوان پانزده ساله و یک زن سی ساله از زیر آوار پنج روز پس از زلزله نپال

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات یک نوجوان پانزده ساله و یک زن سی ساله از زیر آوار پنج روز پس از زلزله نپال

با گذشت پنچ روز از وقوع زمین لرزه ویرانگر نپال و رسیدن شمار کشته شدگان این فاجعه به مرز شش هزار نفر همچنان تعدادی از حادثه دیدگان به طوری معجزه آسا زنده از زیر آوارها بیرون آورده می شوند.

پمبا تامانگ نوجوان پانزده ساله ای که در زیر بلوک های بتونی محصور شده بود پنجشنبه صبح توسط نیروهای امدادی نجات پیدا کرد و به بیمارستان منتقل شد.

او گفت: “برخی اوقات پس لرزه ها را حس می کردم و صدای بولدوز به گوشم می رسید. ناگهان شعاع نوری دیدم و حس کردم هوشیار هستم. فکر کردم دچار توهم شدم.”

منطقه گورخا در هفتاد کیلومتری کاتماندو پایتخت نپال، بیشترین ویرانی را متحمل شده و ساکنان آن احساس میکنند به آنها هیچ توجهی نمی شود.

یک معلم مدرسه در این منطقه می گوید: “ما همه داشته های خود را در این زمین لرزه از دست دادیم. مکان زندگی و خواب، حیوانات، لباس ها همه چیزمان را. اما دولت هیچ کمکی به ما نکرده است.”

مقامات نپالی روز سه شنبه وعده داده بودند کمک های بیشتری به مناطق دور افتاده ارسال کنند ولی ظاهرا وسعت فاجعه هنوز این امکان را برای آنها فراهم نکرده است.

به غیر از این نوجوان پانزده ساله یک زن سی ساله نیز صبح پنجشنبه از زیر خرابه های یک مهمانخانه در کاتماندو زنده بیرون آورده شد.