جستجو برای یافتن قربانیان قایق غرق شده در ایتالیا ادامه دارد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جستجو برای یافتن قربانیان قایق غرق شده در ایتالیا ادامه دارد

عملیات کمک رسانی به مسافران کشتی غرق شدۀ پناهجویان در بندر ایتالیا همچنان ادامه دارد. اجساد بیست نفر از قربانیان این فاجعه انسانی توسط گاردهای ساحلی به خشکی انتقال داده شد.

روز شنبه کشتی حامل بیش از هفتصد پناهجو که از لبیبی عازم ایتالیا بود، واژگون شد. گاردهای ساحلی توانستند دستکم بیست و هشت تن را نجات دهند.

تکرار فزاینده اینگونه حوادث اسفبار اتحادیه اروپا را به واکنش واداشته تا با همکاری وزیران خارجه اروپایی راه حلی برای این مشکل انسانی بیابند.

فلاویو دی جیاکومو، سخنگوی آژانس بین المللی پناهندگان در ایتالیا در توضیح علت افزایش تلفات می گوید: “دلیل اول اینست که وضعیت قایق های مورد استفاده قاچاقچی های انسان بدتر شده است. دوم اینکه عملیات نجات در ابعاد وسیع کنونی، دشوارتر شده است زیرا اقدامات انساندوستانه ای که دولت ایتالیا سال گذشته توسط گشت های دریایی نظامی اش برای کمک به قایق های حامل پناهجویان در سراسر دریا در نظر گرفته بود، امسال لغو شده و این وظیفه به گاردهای ساحلی واگذار شده که کار قهرمانانه ای انجام می دهند. آنها زندگیشان را در عملیات نجات به خطر می اندازند ولی درخواست کمکها انچنان زیاد شده که نمی توانند از پس آن برآیند.

روز دوشنبه، قایق دیگری نیز با دویست پناهجو در یونان به صخره برخورد کرد. دستکم سه تن در این حادثه جان خود را از دست دادند.