استرالیا: بدون واکسیناسیون خبری از مزایای رفاهی کودکان نخواهد بود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
استرالیا: بدون واکسیناسیون خبری از مزایای رفاهی کودکان نخواهد بود

دولت استرالیا مزایای رفاهی کودکانی را که والدینشان از واکسیناسیون آنها سر باز زنند، قطع می کند. سیاست بهداشتی و درمانی استرالیا تا به امروز خانواده هایی که کودکانشان را واکسینه نمی کردند از این مزایا محروم نمی کرد.

با اعمال سیاست جدید، والدینی که کودکانشان را واکسینه نکنند از دریافت مزایایی معادل ۱۱ هزار دلار استرالیا در سال برای هر کودک، محروم خواهند شد.

تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا سیاست جدید را برای سلامتی کودکان و خانواده ها بسیار مهم خواند. چکیده پیام او این بود:«بدون واکسیناسیون خبری از مزایای رفاهی نخواهد بود.»

با اجرای قانون جدید تنها شمار اندکی از خانواده های استرالیایی همچنان و بدلالیل پزشکی و مذهبی مجاز خواهند بود تا فرزندانشان را واکسینه نکنند.

دولت استرالیا برآورد کرده است حدود ۳۹ هزار کوک زیر هفت سال در این کشور بدلیل مخالفت های والدین واکسینه نشده اند.

در سال های اخیر گروهی در غرب بر این باور شده اند که برخی از واکسن های بیماری های مرگبار خود خطرناک هستند.