برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد آزادی اردوگاه بوخن والد آلمان نازی

برگزاری مراسم هفتادمین سالگرد آزادی اردوگاه بوخن والد آلمان نازی
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بازماندگان و سربازان زمان جنگ جهانی دوم مراسمی را برای گرامی داشت هفتادمین سالگرد آزاد سازی اردوگاه مرگ بوخن والد برگزار کردند. این

خبر کوتاه

بازماندگان و سربازان زمان جنگ جهانی دوم مراسمی را برای گرامی داشت هفتادمین سالگرد آزاد سازی اردوگاه مرگ بوخن والد برگزار کردند.

این اردوگاه یکی از اولین و بزرگترین اردوگاه های کار اجباری آلمان نازی بود که در تابستان سال 1937 میلادی در نزدیکی شهر وایمار، آلمان ساخته شد.

مطالب مرتبط