نجات ده ها مهاجر سوری توسط گارد ساحلی ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نجات ده ها مهاجر سوری توسط گارد ساحلی ترکیه

خبر کوتاه

گارد ساحلی ترکیه در دو عملیات جداگانه دست کم ۵۱ مهاجر سوری را در آبهای دریای اژه در غرب کشور نجات داد.

ترکیه در سال گذشته میلادی در بیش از ۵۰۰ عملیات جداگانه ۱۲۶۲۱ مهاجر را که در آبهای این کشور گرفتار شده بودند نجات داده است.